O autorce


PhDr. Petra Vallin, Ph.D. vystudovala učitelství pro 1. stupeň ZŠ a angličtinu na Pedagogické fakultě UK. CLIL ji poprvé zaujal při studijním pobytu ve Finsku, úplně mu propadla pak během stáže ve Vídni. Od té doby se mu věnuje ve všech možných závěrečných pracích včetně dizertační. 

Prostřednictvím CLIL učila na několika pražských školách a jedné lyonské. Na PedF UK vyučuje kurzy Content and Language Integrated Learning a Angličtina napříč předměty 1. stupně ZŠ pro studenty prezenční i dálkové, české i zahraniční. Vede zde také diplomové práce zaměřující se na CLIL a bilingvní výuku.

Působí jako metodik a lektor školení CLIL napříč institucemi i republikou. Workshopy CLIL pojímá činnostně, hravě a zážitkově. Účastníci si tak mají možnosti vyzkoušet CLIL jako žáci, zakusit jeho výhody i možné zádrhely a společně s ostatními bezprostředně reflektovat a diskutovat o tom, co právě prožili. Věnuje se tvorbě aktivit a přípravám hodin CLIL a je spoluautorkou publikace CLIL: Inovativní přístup nejen k výuce cizích jazyků. Školy doprovází při zavádění CLIL od prvního workshopu pro učitele, přes informativní schůzky pro rodiče až po náslechy v hodinách CLIL a následné konzultace s učiteli. Její životopis je ke stažení zde: CV Petra Vallin.

Kontakt: petra.koukal@gmail.com, +420 721 526 376