Odkazy

Výstupy z projektů:

Aktivity a přípravy hodin CLIL – webové stránky v češtině:

Přípravy hodin a materiály CLIL – webové stránky v angličtině:

Studie a výzkumy – webové stránky v angličtině

  • http://www.icrj.eu/ – odborný časopis International CLIL Research Journal věnující se výhradně problematice CLIL (články dostupné online zdarma)