Informace k zápočtu

Získat zápočet je možné dvěma cestami. Zvolte si prosím jen JEDNU.

  1. Vytvoření přípravy hodiny CLIL a její odučení v rámci souvislé praxe či jinde (stačí zapojit AJ jen do části hodiny) + reflexe celé hodiny (1 normostrana)
  2. Vytvoření přípravy hodiny CLIL + esej (celkový rozsah 3 normostrany)

Informace k přípravě hodiny CLIL: Vyberte si téma z učiva prvního stupně, do kterého se hodí integrovat angličtinu nebo jiný cizí jazyk, a připravte v rámci něj jednu vyučovací hodinu (případně delší blok). Připravte hodinu tak, aby bylo váš materiál možné sdílet s ostatními. Při přípravě vám můžou pomoci odkazy na internetové zdroje i tištěné publikace, konkrétní aktivity a materiály, kterým jsme se věnovali v seminářích, a ukázka přípravy hodiny matematiky s integrací angličtiny, kterou jsem vám zaslala emailem. Použijte prosím stejnou hlavičku (název výukového plánu, mezipředmětové vztahy, časová dotace, ročník atd.). Ve vaší hodině můžete libovolně kombinovat češtinu a cizí jazyk (AJ, NJ, FJ…).

Informace k eseji: Ze seznamu témat (Témata k zamyšlení) si vyberte jedno (dvě nebo tři) a napište esej v celkovém rozsahu 3 normostrany. V rámci textu byste měli diskutovat problematické situace, ke kterým v CLIL dochází, a pokoušet se na ně najít různá řešení. 

Vše prosím posílejte na email petra.koukal@gmail.com.