Aktuality

  • NÚV od jara 2019 pracovalo na příručce Science in CLIL podporující učitele, kteří chtějí CLIL zavést do přírodních věd a zejména do chemie. Metodické a pracovní listy vytvářeli učitelé 1. stupně ZŠ, 2. stupně ZŠ i SŠ. NÚV je společně se zástupci MŠMT prezentovalo v DZS v Praze 29.11.2019. Příručka čítá téměř 300 stran a od prosince bude k dispozici ke stažení na metodickém portálu RVP. Naleznete v ní metodické a pracovní listy s bohatou vizuální podporou a nápady na celé CLILové hodiny včetně metod vhodných pro úvodní aktivizaci v hodinách CLIL i nápadů, jak realizovat jazykový scaffolding.
  • 28.11.2019 se konal kulatý stůl ke CLILu v rámci konference k vícejazyčnosti ve školách nazvané Jeden jazyk nestačí, která proběhla v Evropském domě v Praze. V diskuzi debatovali zástupci z ČR, Slovenska, Polska a Maďarska. 
  • CLIL je jednou s cílových oblastí v tzv. “šablonách”. Pokud si školy takto zaměřené šablony vyberou, mohou se učitelé účastnit seminářů, školení a workshopů CLIL zdarma. Respektive veškeré poplatky jsou kryté ze šablon. Kurzy na CLIL nabízí celá řada agentur od NIDV, přes Channel Crossings, ITC International, EduIn až po různá regionální pracoviště pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Rozsah kurzu je nejčastěji 8, 16 nebo 32 hodin.
  • 5. října 2016 se konal Otevřený kulatý stůl odborných pracovníků a lektorů na téma CLIL – systematická podpora pro učitele. Setkání organizovalo NIDV v jeho prostorách na Senovážném náměstí. Cílem setkání bylo shrnout a vzájemně sdílet, jaká metodická podpora pro učitele CLIL již existuje a v závěrečném bloku diskutovat, jak s CLIL v ČR postupovat dále.
  • V ČR po dlouhé době proběhla konference zaměřená výhradně na CLIL, kterou zorganizovalo projektové centrum jazykové školy Channel Crossings. Konference byla nazvána Inspirace pro CLIL – novinky a zkušenosti z praxe a proběhla 7. dubna 2016 pod záštitou MŠMT v hotelu AMARILIS. Prezentace ke stažení zde  http://ucebniceclil.cz/labyrinth_aktuality/index.html.

imageitemthumb_46111

  • Začátkem roku 2016 vyšla první monografie o CLIL v češtině pod názvem CLIL – inovativní přístup nejen k výuce cizích jazyků. Autorky Barbora Benešová a Petra Vallin se zabývají v první části vývojem pojmu CLIL, jeho definicí a různými modely, které se v praxi objevují. Dále srovnávají zahraniční výzkumy a věnují se dosavadním zkušenostem s CLIL v Evropě v ČR. Ve druhé části publikace jsou pak nabídnuty konkrétní kroky, jak CLIL aplikovat do výuky. Pozornost je zaměřena především na aspekty, které jsou v CLILu problematické. Patří mezi ně stanovování cílů vyučovací jednotky CLIL, systematické uplatňování scaffoldingu, strategie a metody výuky vhodné pro CLIL, práce s chybou a různé způsoby hodnocení. Publikaci je možné zakoupit v knihkupectví Pedagogické fakulty UK (ulice Rettigova, Praha 1) nebo napsat na petra.koukal@gmail.com, kde se můžeme individuálně domluvit na zaslání. Cena je 189 Kč.

Publikace

  • Národní institut pro další vzdělávání vydal v září 2015 příručku Nebojte se CLIL, která je jedním z výstupů projektu Cizí jazyky pro život. Jedná se o sborník s výukovými materiály pro výuku CLIL napříč předměty. V publikaci nalezneme kompletní přípravy dvou vyučovacích jednotek a dalších 20 aktivit. Vedle metodických popisů činností CLIL jsou vždy kopírovatelné materiály (zejména pracovní listy, kartičky a obrázky k vystříhání), které učitelé mohou použít přímo ve svých hodinách. Sborník je k dispozici v pdf na http://www.nidv.cz/cs/download/cjz/Sbornik_Nebojte_se_CLIL.pdf.

DSC_5505

  • Jazyková škola Channel Crossings vytvořila v roce 2014/2015 v rámci projektu Škola bez hranic doposud první učebnice CLIL zohledňující český rámcový vzdělávací program pro druhý stupeň. Učebnice Labyrinth jsou k dispozici pro 5 předmětů (dějepis, zeměpis, přírodopis, matematika, občanská výchova) pro 2 cizí jazyky (angličtina, němčina) a existují pro dvě různé úrovně (A1 pro 6. a 7. ročník, A2 pro 8. a 9. ročník). Výuková sada zahrnuje učebnici pro žáky, pracovní sešit, deskovou hru, interaktivní e-learning a poslechová CD. Na stránkách projektu je rovněž k dispozici učitelská příručka. Channel Crossings pořádá také kurzy, kde se učitelé mohou dozvědět, jak učebnice Labyrinth používat v praxi. Do učebnic je možné nahlédnout zde.

DSC_5506