Přípravy hodin CLIL

Na této stránce jsou k dispozici přípravy hodin CLIL, které jsme v rámci projektu Angličtina napříč předměty vytvořili a pilotovali ve třídách 1. stupně ZŠ. Některé výukové plány byly vytvořeny studenty Pedagogické fakulty UK, kteří navštěvovali kurzy zaměřené na CLIL na prvním stupni.

Matematika

Prvouka, přírodověda

Vlastivěda

Tělesná výchova

Hudební výchova

Pracovní činnosti: